Red Umbrella Sweden

Hem

Svenskt community och politisk organisation för sexarbetare

RUS-förenklad-Rod

Red Umbrella Sweden är en svensk organisation som vill främja sexarbetares rättigheter, säkerhet, rättvisa och självbestämmande. 

Alla våra medlemmar är aktiva eller tidigare sexarbetare med erfarenhet av att arbeta inom sexbranschen.

Termen sexarbetare inkluderar alla de som är verksamma inom sexindustrin utför sexuella tjänster för materiell vinning som till exempel webcam arbetare, porrskådespelare, strippor, erotiska massörer, bordell arbetare, full service arbetare, etc.

Community

Våra medlemmar driver ett aktivt community där sexarbetare kan få stöd från sina kollegor, delta i träffar och workshops, samt organisera sig politiskt för sina rättigheter. Medlemmarna kan få stöd och råd dygnet runt via vårt aktiva onlineforum. 

Vi tror att det är avgörande att bryta isoleringen som många av oss upplever och att ena sexarbetare i Sverige för att stärka sexarbetarrörelsen och säkerställa att fler sexarbetares röster hörs i den svenska debatten.

I vårt politiska arbete fokuserar vi på att öka medvetenheten om sexarbetares villkor och den nordiska modellens negativa påverkan. Den nordiska modellen skapar risker för sexarbetare, isolerar och infantiliserar dem. Vi ifrågasätter den svenska staten som sprider narrativet att detta är positivt. Våra röster tystas och exkluderas från deltagande i debatten om beslut angående sexarbete och sexarbetares rättigheter och behov. 

Vi vill också uppmärksamma det tudelade systemet som den nordiska modellen har skapat, där sexarbetare som är svenska medborgare, åtminstone i teorin, har rätt till ekonomiskt stöd från socialtjänst, hälso- och sjukvård, och hjälp att lämna sexbranschen. Migrant- och mobila sexarbetare saknar däremot dessa rättigheter. Migrantsexarbetare likställs också rutinmässigt med offer för människohandel och blir mål för polis samt fråntas möjligheten att delta i den offentliga debatten. Vi förespråkar en fullständig avkriminalisering av sexarbete för sexarbetare, kunder, tredje parter, familjer, partners och vänner.

Politiskt arbete

Vad vi står för

  • Fullständig avkriminalisering av sexarbete 
  • Rätten att föra vår talan 
  • Sexarbetares rättigheter till familj och privatliv 
  • Arbetsrätt
  • Rättigheter för migranter och BIPoC (Black, Indigenous, and People of Color)
  • Rättigheter för HBTQIA-personer 
  • Feminism som inkluderar alla kvinnor 
  • Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
  • Rättigheter för personer som använder droger 
  • Rättigheter för personer som lever med HIV